Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) to największy fundusz unijny, którego budżet na następne 7 lat wyniesie ponad 180 miliardów euro. Kwota ta przeznaczona będzie na inwestycje i budowę infrastruktury w całej Europie w takich obszarach jak transport, technologie informacyjne i komunikacyjne, innowacyjność i badania, energooszczędność, przedsiębiorstwa, ochrona środowiska, edukacja. Dzisiaj Parlament Europejski przyjął raport w tej sprawie. Prawie 36 mld euro przypadnie Polsce.


Według nowych zasad, państwa członkowskie będą musiały skoncentrować większość środków z EFRR na wybranych obszarach tematycznych, do których należą: badania, innowacje i rozwój technologiczny, technologie informacyjne i komunikacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Będą musiały przeznaczyć ponadto, co najmniej 5% środków z tego funduszu na wsparcie quasi projektów pilotażowych w miastach, które mają na celu „testowanie” zintegrowanego podejścia do rozwoju i rozwiązywania problemów na obszarach miejskich. W ramach EFRR Komisja Europejska wspierać będzie także działania innowacyjne w ramach zrównoważonego rozwoju miast Europy, na które przeznaczone zostało 300 milionów euro na nadchodzące 7 lat.