Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

4 sierpnia 2008, 22:00

1220625468

Poseł Bogusław Sonik zwrócił się do przewodniczącego Grupy EPL-ED w Parlamencie Europejskim Josepha Daula z apelem o pomoc finansową dla Muzeum Auschwitz. Apel ma związek z dramatyczną sytuacją finansową, w jakiej znalazła się placówka.