Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W miniony weekend w Saksonii-Anhalt rozpoczęły się Dni Polskie. W uroczystej inauguracji wydarzenia w Magdeburgu wziął udział przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą SWM, Bogusław Sonik.

Wydarzenie rozpoczęło się otwarciem wystawy pochodzącego z Grybowa artysty Stanisława Apriasza. W poniedziałek głównym punktem Dni Polskich był rozwój i charakterystyka polskiej sztuki ludowej. Wszystkim spotkaniom w Magdeburgu towarzyszyła wizyta campera Małopolski i prezentacja województwa małopolskiego.
W otwarciu Dni Polskich uczestniczył przewodniczący sejmikowej Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą, Bogusław Sonik, który podkreślił wagę współpracy z naszymi zachodnimi sąsiadami i potrzebę zaangażowania samorządu we współdziałanie z Polakami zamieszkującymi zarówno na wschód, jak i na zachód od naszych granic. Przewodniczący Sonik spotkał się także z załogą małopolskiego campera i wziął udział w wydarzeniach promujących Małopolskę.
Rozpoczęte w minioną niedzielę Dni Polskie w Saksonii-Anhalt potrwają do 17 maja. Będą się na nie składać liczne wystawy, konferencje i odczyty, wśród nich m.in. te poświęcone zakończeniu II Wojny Światowej i życiu i dziełu marszałka Józefa Piłsudskiego, którego osiemdziesiąta rocznica śmierci przypadnie pod koniec Dni Polskich.