Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1295967575

25. stycznia 2011

Dzisiaj wieczorem komisja rolna w Parlamencie Europejskim zajmie się aferą dioksynową w Niemczech. Temat ten był dyskutowany na wczorajszej komisji środowiska i zdrowia publicznego (ENVI). 

 Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący ENVI, powiedział, że zagrożenie dioksynami jest nadal aktualne, jeśli nie znajdziemy skutecznej metody monitoringu i kontroli bezpieczeństwa żywności.

Dzisiaj wieczorem komisja rolna w Parlamencie Europejskim zajmie się aferą dioksynową w Niemczech. Polscy europosłowie PSL Jarosław Kalinowski oraz Czesław Siekierski zaproponują przedstawicielowi Komisji Europejskiej wprowadzenie ogólnoeuropejskiego systemu kontroli pasz. Zaostrzenie przepisów ma w przyszłości zapobiec wybuchowi podobnej afery i zagwarantować konsumentom dostęp do bezpiecznej i zdrowej żywności.

– Problem z dioksynami pojawia się zbyt często. Powinniśmy postawić większy nacisk na jakość kontroli pasz, na poziomie europejskim i krajowym, nie regionalnym, jak to jest teraz. Powinna działać sprawna i niezależna służba kontrolna o istotnych uprawnieniach – zaproponował eurodeputowany PSL Czesław Siekierski.

Dioksyny to rakotwórcze substancje na trwałe odkładające się w tłuszczach. Według wyjaśnień strony niemieckiej niebezpieczne dla zdrowia substancje znalazły się w paszy zwierzęcej, a później w mięsie, poprzez połączenie tłuszczów przemysłowych z tłuszczami spożywczymi.

– Najważniejsze w tej chwili jest wycofanie skażonych produktów z rynku. Parlament Europejski będzie aktywnie uczestniczył w procesie ustalania nowych, rygorystycznych norm kontroli produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych. Nie można dopuścić, by tłuszcze przemysłowe były w jakikolwiek sposób łączone z tłuszczami spożywczymi – powiedział przed posiedzeniem komisji Jarosław Kalinowski (PSL).

Wczoraj temat dioksyn został również poruszony na komisji środowiska i zdrowia publicznego (ENVI). Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący ENVI, powiedział, że zagrożenie dioksynami jest nadal aktualne, jeśli nie znajdziemy skutecznej metody monitoringu i kontroli bezpieczeństwa żywności.