Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

14 marca 2007, 23:00

Epl-ed1

Frakcja Europejskiej Partii Ludowej-Europejskich Demokratów (EPP-ED) wraz z Fundacją Konrada Adenauera zorganizowała międzynarodową konferencję dotyczącą współpracy między Unią Europejską a krajami basenu Morza Śródziemnomorskiego. Poseł Sonik wraz z innymi politykami będzie dyskutować w Tunezji o przyszłych działaniach w ramach EUROMED-u.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 marca 2007 r., tuż po zakończeniu trzeciej sesji plenarnej Parterstwa Europejsko-Śródziemnomorskiego.

Tematem przewodnim spotkań będzie utworzenie strefy wolnego handlu w ramach EUROMEDU w 2010 roku. Pozostałe kwestie obejmują wspólną strategię migracyjną a także rozwój turystyczno-gospodarczy w ramach współpracy między krajami EUROMED.

Poseł Bogusław Sonikm będzie jednym z prelegentów w ramach 4 sesji roboczej „Towards a Euro-Mediterranean Region Full of Chances”.