Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Ukraina oddala się od zachodu i od Unii Europejskiej coraz bardziej. W tym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła projekt ustawy, który umożliwiłby Julii Tymoszenko leczenie po za granicami państwa.  Mocno komplikuje to szanse na podpisanie umowy stowarzyszeniowej Unia – Ukraina, gdyż jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić ten kraj aby rozpocząć rozmowy akcesyjne, jest zwolnienie byłej pani premier z więzienia.

Teraz możliwości są dwie: albo prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz ułaskawi Julię Tymoszenko, okazując tym samym Unii chęć współpracy lub też przychyli się do decyzji Rady i pozostanie w sojuszu ze wschodnim sąsiadem czyli Rosją. Polscy eurodeputowani mają na temat zachowania Janukowycza różne zdania, jednak co do jednego się zgadzają. Kierunek rozmów stowarzyszeniowych zależy teraz tylko od prezydenta Ukrainy i jego decyzji.