Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik wspólnie z Narodowym Centrum Kultury serdecznie zaprasza na debatę – „Prawo do kultury” – która odbędzie się 8 kwietnia 2014 (wtorek)o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Instytutu Cervantesa przy ul. Kanoniczej 12 w Krakowie. 

kazją do debaty Prawo do kultury są obchody 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska jest największym beneficjentem środków strukturalnych na kulturę w Europie Środkowej. W 2000 roku Kraków  jako jedno z 9 miast kontynentu, dzięki swojemu unikatowego dziedzictwu kulturowemu, został wyróżniony tytułem Europejskiego Miasta Kultury. Program Kraków 2000 zmienił postrzeganie kultury w skali miasta oraz wzmocnił kulturalnie województwo małopolskie. Podobnie może być dziś w przypadku Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – oraz Dolnego Śląska. Debata jest więc próbą podsumowania 10 lat naszego uczestnictwa w obszarze zjednoczonej Europy. Zadamy też pytanie o Prawo do kultury jako propozycję kształtowania przyszłego europejskiego obywatelstwa. Prawo do kultury jest inicjatywą Narodowego Centrum Kultury i Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jej celem jest wprowadzenie zapisu o Prawie do kultury do Protokołu dodatkowego Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy.

Uczestnicy debaty:

Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Grzegorz Roman, Doradca Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza

Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Bartosz Szydłowski, Dyrektor Teatru Łaźnia Nowa

Moderator: Bożena Gierat-Bieroń, Narodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Jagielloński