Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Flagi_europejskie7_european%20union%202012%20pe-ep

Sesja plenarna w Strasburgu

12. września 2012

Coroczne wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso na temat kondycji Unii Europejskiej było jednym z najbardziej oczekiwanych przemówień trwającej sesji plenarnej. Właśnie zakończyła się debata o stanie UE w Strasburgu.

W swoim przemówieniu José Manuel Barroso przekonywał, że obecna Unia musi ewoluować w kierunku federacji państw narodowych, a kraje członkowskie powinny „podzielić się swoją suwerennością w taki sposób, by każde państwo i każdy obywatel mieli lepsze możliwości kierowania swoim losem”. Barroso uznał, że federacja jest potrzebna, po „w czasach niepokojów błędem jest zostawić społeczeństwa ruchom nacjonalistycznym i populistycznym”. Zaznaczył przy tym, że do utworzenia federacji konieczny byłby nowy traktat.

Barroso przekonywał też, że nowy unijny budżet musi postawić na inwestycje, bo jest narzędziem pobudzającym wzrost gospodarczy i że wszystkie kraje powinny zdecydowanie poprzeć nową perspektywę finansową do 2020 roku, która skupi się na inwestycjach i daniu impulsu do wzrostu, wzmacnianiu jednolitego rynku. Wg Barroso przyjęcie budżetu będzie testem na wiarygodność państw unijnych.

Przewodniczący podkreślił, że Europa musi kontynuować działania na rzecz niezależności energetycznej, lepiej wykorzystywać zasoby naturalne, wzmacniać przedsiębiorczość, zwiększyć ambicje w takich dziedzinach jak edukacja i nauka. Dodał, że Europie potrzebna jest też polityka przemysłowa.

Barroso przedstawił tym samym, jak je nazwał „Decydujące Porozumienie dla Europy” zmierzające do utrzymania z jednej strony europejskiego modelu socjalnego, a z drugiej – wzmocnienia wzrostu: „To umowa, która łączy zapotrzebowanie na utrzymanie społecznej gospodarki rynkowej oraz na jej reformę. Będzie czynnikiem stabilizacyjnym dla unii monetarnej, zapewni stabilny wzrost gospodarczy i konkurencyjność. ” – powiedział w trakcie debaty.