Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12 września 2012, 08:15

W najbliższy piątek (14. września) w stolicy Francji Poseł Sonik przedstawi założenia swojego raportu o wpływie wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne. Na ten dzień na godz. 9.00 zaplanowano spotkanie w paryskim Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, na które zaproszeni zostali m.in. dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Gościem spotkania obok Posła Sonika będzie również Pani Capella FESTA, ekspert Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która zaprezentuje konkluzje opublikowanego w maju raportu „Golden rules for a Golden Ages of Gas”, zawierającego zestaw złotych zasad dot. wydobycia gazu łupkowego. Miejsce jest tym bardziej szczególne, że Francja, jako pierwszy kraj UE ogłosił moratorium na wydobycie gazu łupkowego. Zapowiada się więc ciekawa debata. W załączeniu przesyłamy agendę w języku francuskim.

Z kolei 18. września Poseł Sonik zaprasza do śledzenia debaty w PE dotyczącej tego jak w odpowiedzialny i zrównoważony sposób wykorzystać potencjał zasobów gazu łupkowego w Europie. Dyskusja w głównej mierze skupi się na odpowiedzi na pytania o odbiór społeczny eksploracji gazu ze złóż niekonwencjonalnych i inicjowanie dialogu społecznego. Uczestnicy przyjrzą się też europejskim doświadczeniom, spróbują zidentyfikować, czy mamy w Europie wystarczające i obiektywne dowody na to, aby potwierdzić, że wydobywanie gazu łupkowego ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Spróbują też porównać techniki wydobycia gazu ze złóż konwencjonalnych oraz złóż łupkowych i określić stopień różniącego je ryzyka. Na naszej stronie dostępne jest zaproszenie do udziału w debacie.

To początek jesiennej ofensywy łupkowej. Już po kwietniowej debacie, która była pierwszą okazją do wymiany opinii na temat raportu Sonika, okazało się, że między różnymi grupami politycznymi występują duże rozbieżności w podejściu do tej tematyki i w ocenie korzyści, jakie Europa miałaby odnieść z wykorzystania potencjału złóż gazu niekonwencjonalnego. W środę 19. września parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska głosować będzie nad raportem Posła Sonika dot. aspektów środowiskowych wydobycia gazu i ropy łupkowej. Głosowanie na forum PE prawdopodobnie już w trakcie październikowej sesji plenarnej. Aktualne informacje pojawiać się będą na stronie www.boguslawsonik.pl.