Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1320671331

7. listopada 2011

Jaka jest rola efektywności energetycznej w obniżaniu kosztów i poprawie bezpieczeństwa energetycznego? Czy dostępne są wysokoefektywne technologie wznoszenia budynków o lepszych parametrach? – to pytania, na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty nt. nowej dyrektywy o efektywności energetycznej, która odbędzie się 8 listopada w Parlamencie Europejskim w Brukseli, z inicjatywy posłów do Parlamentu Europejskiego – Bogusława Sonika i Konrada Szymańskiego.

Okazją do spotkania jest tocząca się debata nad przyszłością energetyki w UE i pracami Parlamentu Europejskiego nad propozycją dyrektywy Komisji Europejskiej, która ma doprowadzić do 20% oszczędności zużycia energii pierwotnej do 2020 roku – czyli wypełnić cel przyjęty przez Radę Europejską w 2008 r. Debata organizowana jest pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przy partnerskim udziale Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Projekt dyrektywy w sposób kompleksowy wprowadza narzędzia zachęcające do oszczędności energii zarówno dla jej wytwórców jak i odbiorców. Zaproponowane w dyrektywie narzędzia mogą być silnym impulsem do poprawy efektywności energetycznej w całej Europie. Niektóre jednak zapisy budzą pewne kontrowersje i wątpliwości dlatego konferencja, będzie znakomitą okazją do wymiany poglądów i  debaty. Wśród zaproszonych gości sa m.in  prof. Krzysztof Żmijewski (SRNPRE), Claude’a Turmes – sprawozdawca dyrektywy w komisji ITRE, Daria Kulczycka Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu PKPP Lewiatan oraz przedstawiciele Prezydencji Polskiej w Radzie UE ,  debatę podsumuje Bogusław Sonik wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w PE.