Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

8 czerwca 2011, 22:00

1307628121

– Obywatele Europy są gotowi zaakceptować energię atomową pod warunkiem, że będzie pełna przejrzystość co do metod gwarantujących maksimum bezpieczeństwa i minimum ryzyka, a odpowiednie służby będą przygotowane na wszelkiego rodzaju zdarzenia  i scenariusze,  aby zapobiec takim wydarzeniom jak w przypadku Fukushimy – powiedział Bogusław Sonik podczas debaty na temat testów wytrzymałościowych w unijnych elektrowniach jądrowych.

Parlamencie Europejskim odbyła się dzisiaj debata poświęcona zaproponowanym przez Komisję Europejską kryteriom testów wytrzymałościowych unijnych elektrowni jądrowych oraz ocenie bezpieczeństwa nuklearnego w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Komisarz ds. Energii Günther Oettinger, przedstawił kryteria przeprowadzania testów wytrzymałościowych, które są rygorystyczne i będą brały pod uwagę szerokie spektrum scenariuszy, uwzględniają wszelkie klęski żywiołowe, oraz potencjalne zagrożenia spowodowane ręką człowieka, takie jak katastrofy lotnicze oraz ataki terrorystyczne i sabotaż.

Komisarz Oettinger zapewnił posłów, że wszystkie elektrownie jądrowe na terytorium UE poddane zostaną stres-testom, w trzystopniowej procedurze mającej na celu rzetelną ocenę ich bezpieczeństwa. Procedura ta ma obejmować zarówno kontrolę na poziomie operatorów poszczególnych elektrowni, jak i sprawozdawczość na poziomie ogólnokrajowym państw członkowskich. Nowością jest wprowadzenie etapu weryfikacji przeprowadzanej przez ponadnarodowe zespoły złożone ze specjalistów i przedstawicieli Komisji.

Ogromne kontrowersje wzbudziła kwestia przejrzystości, obiektywizmu i rzetelności testów wytrzymałościowych, a w ramach dyskusji doszło do ostrej wymiany poglądów. Słowa Komisarza Oettingera spotkały się zarówno z wyrazami poparcia, jak i poważnej krytyki. Z jednej strony, Komisji zarzucano brak należytej dbałości o bezpieczeństwo obywateli, z drugiej podkreślano, że energia atomowa jest i powinna być istotnym  elementem energetycznego miksu.

– W jednym jednak wszyscy byli zgodni: na Komisji spoczywa obecnie ogromna odpowiedzialność. Unia musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i przywrócić zaufanie obywateli do polityki energetycznej. Opracowane testy mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy będą opierały się na jasno określonej regularności oraz gdy będą wiążące również do elektrowni znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej – dodał Sonik.