Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1317205147

28. września 2011

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu eurodeputowani będą debatować nad projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącego określenia wspólnego stanowiska UE na konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt Rio+20).

W projekcie tym podkreśla się, że Unia Europejska powinna dążyć do osiągnięcia globalnego porozumienia na temat odnawialnych źródeł energii oraz podjęcia innych odpowiedzialnych kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju energetycznego. W rezolucji znaleźć możemy również niekorzystne dla Polski zapisy dot. stopniowej likwidacji istniejących elektrowni jądrowych oraz sprzeciwiające się budowie nowych reaktorów jądrowych. Dzisiejsza debata poprzedzi jutrzejsze głosowanie w tej sprawie.