Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Czterej posłowie z Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier zorganizowali w Parlamencie Europejskim we wtorek, 19 marca, debatę pod tytułem „Dawid i Goliat: małe narody pod rządami totalitaryzmu”. Tematem spotkania były doświadczenia wyciągnięte z dwóch największych reżimów totalitarnych dwudziestego wieku – nazistowskiego i sowieckiego. Rozmawiano o liczebnych aktach łamania podstawowych wolności i praw człowieka, o zbrodniach przeciwko ludzkości i zbrodniach wojennych, których doświadczenie ukształtowało w Europejczykach wspólny szacunek i przywiązanie do wartości demokracji.

Podczas spotkania skupiono się głównie na rządach Stalina w czasie drugiej wojny światowej, gdyż charakteryzowały się one wyjątkowo wysoką liczbą czystek etnicznych przeprowadzonych na tzw. małych narodach m.in. krajów bałtyckich. Pośród prelegentów debaty prowadzonej przez Prof. Inese Vaidere, posłankę z Łotwy, znaleźli się nie tylko posłowie organizatorzy, ale też przedstawiciele ludności czeczeńskiej, tatarskiej i karelskiej. Gościem spotkania był również pan Gunars Toms, Dyrektor i jeden z założycieli łotewskiej fundacji „Dzieci Syberii”. Pan Toms opowiedział dramatyczną historię swojej rodziny, dzieląc się przejmującymi wspomnieniami z zesłania do sowieckiego Gułagu. Podczas debaty posłowie podkreślili jak ważne jest odpowiednie przedstawienie i zrozumienie historii europejskiej, zaznaczając, że Unia Europejska traktuje zbrodnie popełnione przez rządy totalitarne jako prawdę historyczną. Posłowie wyrazili zadowolenie z pracy Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia (Platform of European Memory and Conscience), która powstała w wyniku rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r., a której zadaniem jest połączenie organizacji i instytutów zajmujących się historią reżimów totalitarnych w Europie, w celu edukacji i rozpowszechniania informacji na ten temat.

Po zakończeniu debaty, poseł Vaidere zaprosiła na otwarcie wystawy pod nazwą „Totalitaryzm w Europie” przygotowanej przez Platformę Europejskiej Pamięci i Sumienia. Wystawa przedstawia statystyki dotyczące najpoważniejszych zbrodni dwóch głównych reżimów dwudziestego wieku. Na osobnych planszach przedstawiono sytuację dwunastu państw członkowskich uwzględniając liczby ofiar i nazwiska głównych osób odpowiedzialnych za zbrodnie totalitaryzmu. Celem wystawy jest zwiększenie świadomości o zbrodniczym wymiarze systemów totalitarnych i o ścisłym powiązaniu reżimu nazistowskiego i sowieckiego w Europie dwudziestego wieku.

Galeria