Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1300282473

16. marca 2011

Już od kilku miesięcy europosłowie Klubu PO-PSL interweniowali w sprawie zaproponowanych przez Komisję Europejską niekorzystnych przepisów dotyczących przydziału darmowych pozwoleń na emisje CO2 na lata 2013-2020.

Dziś podczas obrad komisji środowiska posłowie Bogusław Sonik oraz Jolanta Hibner ponownie podjęli walkę w interesie Polski głosując za przyjęciem rezolucji sprzeciwiającej się decyzji Komisji.

Dokument został jednak odrzucony podczas głosowania komisji.

– Przyjęte przepisy zaproponowane przez Komisję Europejską mogą doprowadzić do zamykania części zakładów przemysłu energochłonnego i przenoszenia ich poza granice Unii. To nieodpowiedzialne stanowisko Komisji może oznaczać katastrofalne załamanie się niektórych gałęzi przemysłu w Polsce. Podobnie sytuacja wygląda w Czechach czy w Rumunii – powiedział Bogusław Sonik współautor głosowanej dziś rezolucji.

Punktem sporu był proponowany przez KE sposób wyliczenia darmowych uprawnień na emisję, który nie uwzględnia specyficznych uwarunkowań historycznych niektórych państw, dla których węgiel stanowi podstawowe paliwo. Metodologia przyjęta przez Komisję opiera się na wskaźnikach emisyjności (benchmarkach) biorąc za podstawę wyłącznie gaz. Takie podejście doprowadzi do sytuacji, w której nowoczesny zakład o wysokiej efektywności energetycznej, ale wykorzystujący węgiel będzie bezkonkurencyjny wobec zakładu przestarzałego, ale pracującego na gazie ziemnym.

– Przed głosowaniem apelowaliśmy do posłów o poparcie naszej rezolucji. Ważne jest to szczególnie teraz, w obliczu ostatnich wydarzeń w Japonii, gdy budowa nowych elektrowni jądrowych i ich eksploatacja może budzić coraz większy sprzeciw. Warto również podkreślić, że w swoich wyrokach Europejski Trybunał Sprawiedliwości jasno orzekł, iż specyfika rynku energetycznego poszczególnych krajów członkowskich musi zostać uwzględniona w decyzjach odnoszących się do wykonywania przepisów dyrektywy ws. handlu emisjami – powiedziała Jolanta Hibner.

Zdaniem polskich posłów propozycja KE powinna być dostosowana do możliwości wszystkich państw członkowskich i uwzględniać zróżnicowanie benchmarków według stosowanego paliwa gaz-ropa-węgiel. Przyjęcie takiego rozwiązania niwelowałoby niesprawiedliwy efekt ekonomiczny.

– Decyzja KE doprowadzi do zakłócenia konkurencyjności na rynku unijnym, ograniczenia produkcji, co w dalszej perspektywie może skutkować wzrostem cen produktów i zwolnieniami – dodał Bogusław Sonik.

Dalszych informacji udziela:
Biuro Prasowe EPL
Katarzyna Klaus +32/484.138.359