Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 czerwca 2008, 22:00

1213869835

17 czerwca Danuta Glondys, dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza, otrzymała z rąk Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Z inicjatywą przyznania odznaczenia wystąpił poseł Bogusław Sonik.

Danuta Glondys od lat prowadzi aktywną działalność kulturalną i edukacyjną. Od roku 2001 kieruje Stowarzyszeniem Willa Decjusza, które jest miejscem spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, w latach 1993-1999 kierowała Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Krakowa, a w latach 1999-2001 Biurem Regionalnym Local Government Partnership Programme (USAID) w Krakowie. Z polecenia Parlamentu Europejskiego jest ekspertem do spraw oceny wniosków i wyboru Stolicy Kultury Europejskiej na rok 2009. Pracuje jako nauczyciel akademicki i szkoleniowiec.

„To szczególne wyróżnienie jest wyrazem najwyższego uznania dla Pani zasług na rzecz promocji kultury polskiej, świadczy też o docenieniu całości Pani bogatego dorobku na polu kultury i edukacji” „napisał poseł Bogusław Sonik w liście gratulacyjnym do odznaczonej.

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.