Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

27 maja 2008, 22:00

„Jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji o spalarniach pada słowo: nie! Czy nie za wcześnie na takie stwierdzenia? Doświadczenie pokazuje, że energia z odpadów może uzupełniać recykling.

Parlament Europejski i Rada od ponad dwóch lat pracują nad nową wersją dyrektywy w sprawie odpadów. Ma dać podstawy do stworzenia w Europie społeczeństwa powszechnie stosującego recykling. Przed państwami europejskimi mają być postawione bardzo ambitne cele: do roku 2012 należy zahamować wzrost wielkości produkcji śmieci, a do roku 2020 – znacznie zredukować wielkość składowisk odpadów…”

Źródło: Rzeczpospolita, 28 maja 2008

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2008_05_28_RP_CZY_SEGREGUJESZ_SMIECI.pdf