Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął tak zwany ‘czwarty pakiet kolejowy’, który pozwoli krajowym rynkom kolejowym na bardziej efektywną operacyjność. Przyjęty pakiet sześciu legislacji zapewni dalszą harmonizację oraz prowadzić będzie do usunięcia kosztownych przepisów krajowych. Obecnie istnieje ponad 11 000 różnych krajowych przepisów technicznych i bezpieczeństwa, w tym 28 państw członkowskich, co znacznie utrudnia konkurencję i prowadzi do nadmiernych kosztów administracyjnych. Uwolnienie rynków krajowych może prowadzić do 250 000 nowych miejsc pracy i lepsze usługi dla pasażerów.W ramach prac nad pakietem kolejowym zasłała złożona poprawką, która odnosiła się do małych struktur kolejowych takich jak PKP LHS. Możliwości wyłączenia spod zakresu dyrektywy przedsiębiorstw operujących na liniach o długości poniżej 500km uzyskała zdecydowane poparcie Parlamentu Europejskiego podczas dzisiejszego głosowania.Czwarty pakiet kolejowy ma na celu rozwiązanie problemów rozdrobnienia i zamkniętych rynków kolejowych poprzez:

  • Zapewnienie operatorom swobody świadczenia usług krajowego transportu pasażerskiego w Europie
  • Zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych między operatorami zarządzającymi infrastrukturą i siecią
  • Poprawa obowiązków użyteczności publicznej poprzez ustanowienie obowiązkowych kryteriów efektywności (np. liczby pasażerów, punktualność, częstotliwość i satysfakcji klienta)
  • Ustanowienie zharmonizowanych europejskich norm technicznych.