Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 czerwca 2011, 22:00

1308041140

Rozszerzenie strefy Schengen, epidemia wywołana przez bakterię coli, testy wytrzymałościowe europejskich elektrowni atomowych – to główne tematy, którymi zajmowali się posłowie podczas czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Dyskutowano także o kwestiach eurowiniet, relacji handlowych UE-Kanada oraz przyszłego unijnego budżetu.

We wtorek posłowie zajęli się epidemią wywołaną przez bakterię coli, apelując o lepszą koordynację na poziomie europejskim działań w obliczu podobnych kryzysów oraz egzekwowanie przepisów dotyczących etykietowania żywności. Poruszono również kwestię strat poniesionych przez hiszpańskich rolników, na skutek rozpowszechnienia nieprawdziwej informacji, że źródłem zakażenia są hiszpańskie ogórki.