Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Pod znakiem dramatycznego apelu Sano, przewodniczącego delegacji Filipin rozpoczęła się w Warszawie Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Podczas tegorocznej konferencji głównym priorytetem będzie ustanowienie „mapy drogowej” dla globalnego porozumienia mającego nastąpić na COP21 w Paryżu w 2015 roku.

Tajfun Haiyan, będący najsilniejszym zanotowanym tropikalnym cyklonem na lądzie w dziejach, spowodował na Filipinach śmierć nawet 10.000 osób oraz straty liczone w miliardach dolarów. Znaczenie tego wydarzenia jest niebagatelne, gdyż według raportu, Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), globalne zmiany klimatyczne nie tylko doprowadzą do wzrostu średnich temperatur i poziomu mórz, lecz również zintensyfikują ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego też Yeb Sano wezwał, aby „zatrzymać to szaleństwo”, mając na myśli rosnącą emisję gazów cieplarnianych.

Prócz apelu pierwszego dnia odbyło się też oficjalne otwarcie konferencji, podczas której Marcin Korolec, Minister Środowiska RP, przejął obowiązki Prezydenta COP od Abdullaha Bin Hamid Al-Attiyaha z Kataru, zeszłorocznego gospodarza. W mowie inauguracyjnej Minister podkreślił, że tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie i realny efekt. Stanowisko to wpisuje się w politykę Polski, która zarówno na arenie krajowej jak i unijnej, podkreśla znaczenie osiągnięcia globalnego porozumienia. Pomimo wysokich ambicji UE, wytwarza ona jedynie 11% światowej emisji CO2, dlatego osiągnięcie realnych efektów możliwe jest jedynie dzięki międzynarodowemu porozumieniu. Co więcej, dalsze ambicje w sprawie redukcji emisji przy braku globalnego porozumienia mogą być szkodliwe dla europejskiej gospodarki.  

Oprócz „mapy drogowej” prowadzącej do osiągnięcia globalnego porozumienia w 2015 priorytetami konferencji są:

  • Ustalenia dotyczące ram zobowiązań finansowych przed wejściem w życie globalnego porozumienia z 2015 roku;
  • Temat adaptacji krajów, zwłaszcza rozwijających się, do zmian klimatu oraz „straty i szkody”, tj. efekty zmian klimatu, których nie da się uniknąć, pomimo adaptacji do nich i redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • Osiągnięcie porozumienia w sprawie redukcji emisji z niszczenia lasów tropikalnych (REDD+) oraz użytkowania gruntów (LULUCF);
  • Zwiększenie zaangażowania miast i biznesu.

19 konferencja stron jest częścią inicjatywy mającej na celu zapobieganie zmianom klimatu. Konferencje te są wynikiem porozumień „Szczytu Ziemi”, który odbył się w Rio de Janeiro w 1992 roku. Polska już drugi raz została organizatorem konferencji. Po raz pierwszy została nim w 2008, gdy konferencja odbywała się w Poznaniu.