Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Głosowanie w komisji konstytucyjnej PE

Członkowie komisji konstytucyjnej PE przegłosowali wczoraj  rezolucję otwierającą drogę do utrzymania tylko jednej siedziby Parlamentu zamiast dotychczasowych trzech. Zdaniem europosłów o funkcjonowaniu, a więc też o miejscu obrad, powinien decydować sam Parlament Europejski, a nie państwa członkowskie. Aby było to możliwe konieczne są jednak zmiany traktatowe.

Przypomnijmy, że obecnie Parlament Europejski ma główną siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywa się większość sesji plenarnych. Komisje parlamentarne obradują w Brukseli, a sekretariat generalny znajduje się w Luksemburgu. 

Zgodnie z szacunkami europosłów dodatkowe koszty wynikające z geograficznego rozproszenia Parlamentu, wynoszą około 200 milionów euro roczne, co stanowi około 20% rocznego budżetu tej instytucji.

Na tym etapie europosłowie nie przesądzili jednak jeszcze gdzie powinna znajdować się siedziba Parlamentu. Wielu z nich stawia jednak na belgijska stolicę, gdzie już teraz skoncentrowane są prace Rady i Komisji Europejskiej.