Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W poniedziałek, 5 maja w siedzibie Związku Województw RP odbyło się spotkanie ws.  planu działań administracji rządowej dotyczących wprowadzenia rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 – ws. zawartości takich substancji jak np. benzo(a)piren w wyrobach wędzonych. Jednym z zaproszonych gości był Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, który aktywnie zaangażował się w sprawę ochrony tradycyjnej polskiej żywności. Przypomnijmy, że 20. stycznia br. Poseł Sonik zorganizował  spotkanie robocze w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011, w którym wzięli udział zarówno producenci wyrobów tradycyjnych, jak i przedstawiciele centralnych resortów. Efektem spotkania było wspólne wystąpienie władz województwa małopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zwróciło uwagę na problematyczną sytuację w jakiej znaleźli się małopolscy producenci wyrobów wędzonych metodą tradycyjną, których dotyczyć będą regulacje wprowadzone w efekcie rozporządzenia KE nr 835/2011.

W spotkaniu w siedzibie Związku Województw RP wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie i Związku Województw RP. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe działania, mające na celu zmianę niektórych zapisów rozporządzeniu KE z 2011 roku, którego intencją jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu w produktach spożywczych

Związek Województw RP 3 miesiące temu wystąpił o przeprowadzenie badań na zawartość wyżej wymienionej substancji w polskich wyrobach. (Komisja Europejska zobowiązała państwa członkowskie do przeprowadzenia badań w 2005 roku, jednak zaniechał ich rząd Prawa i Sprawiedliwości.) Badania wykazały, że na 200 produktów wędzonych tradycyjną metodą 30% nie spełnia nowych norm. Warto przy tym zaznaczyć, że wszystkie produkty mieszczą się w granicy, która obowiązuje obecnie. Producenci podkreślali, że zrobili ze swojej strony wszystko, aby spełniać nowe normy. Niestety wciąż trudno im dostosować się do nowych przepisów.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisarza Europejskiego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w KE z postulatami wprowadzenia dwuletniej prolongaty dla rozporządzenia nr 835/2011 oraz niestosowania nowych przepisów do produktów, które wpisane są do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.

Związek Województw RP prosi natomiast Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzupełnienie swojego stanowiska poprzez stworzenie dokładnej definicji tradycyjnych technologii wędzenia, która da podstawę do rozmów z Komisją Europejską o uzyskaniu derogacji dla produktów wędzonych tradycyjnymi metodami, wykorzystując precedens łotewskich szprotek i francuskich małży.

Powiązane tematy

https://web.archive.org/web/20190602050205/https://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci?tag=produkty+w%C4%99dzone