Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1305792988

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

19. maja 2011

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek zaproponował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach  stworzenie partnerstwa energetycznego krajów Europy środkowej.

Zdaniem Buzka porozumienie to powinno stać się pierwszym krokiem do budowy Europejskiej Wspólnoty Energii.

„Zbudowanie takiego porozumienia energetycznego mogłoby nam dać ogromną siłę – nie po to, żeby z kimś walczyć, tylko po to, by potem w krótkim czasie zjednoczyć się z resztą Europy i żeby nasz głos był słyszalny, bo mamy nieco inne potrzeby, nieco inną „mieszankę energetyczną” – podkreślił Buzek.

Partnerstwo Europy Środkowej w sektorze energii to propozycja skierowana do 10 krajów: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Mają one uzgadniać stanowiska i wspólnie podejmować skoordynowane działania na arenie UE. Europejska Wspólnota Energii z kolei ma stać się wspólnym rynkiem energii, a także obszarem, w ramach którego państwa UE będą wspólnie prowadzić badania naukowe i koordynować działania w zakresie handlu energią.