Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Sejm według Sonika

63%[1]   Polaków źle ocenia pracę  Sejmu.

To się da zmienić!

1.     ONI NIC NIE ROBIĄ ? POSŁOWIE DO RAPORTU!

Nieliczni posłowie gwiazdorzą w telewizjach, pracy pozostałych nie widać.

Dlaczego zmieniać jakieś prawo? Jakie będą głębokie skutki tej zmiany? Odpowiedź na te – i inne –  pytania powinna być zawarta w pisemnych raportach.  Raport ma być dostępny dla wszystkich i podpisany nazwiskiem konkretnego posła.

Taka praktyka zmotywuje posłów do pracy i zmusi do wnikliwości.  Wyborcy dowiedzą się o co chodzi i kto jest osobiście odpowiedzialny za dobrą (lub złą) zmianę prawa.

2.     DO CZEGO SŁUŻY HOTEL SEJMOWY?  CZAS NA ZMIANY!

Sypialnia? Miejsce częstych skandali? 

Pokoje hotelowe trzeba zmienić w gabinety indywidualnej pracy. Tego w Sejmie brakuje.

3.     DOKSZTAŁCANIE POSŁÓW ? TAK!

Kluby Poselskie winny regularnie organizować debaty z udziałem ekspertów na tematy istotne dla współczesnego świata. Żeby wprowadzić szersze perspektywy, wyjść poza schemat doraźnej rywalizacji politycznej, znaleźć wśród nowych posłów najlepszych mówców i erudytów, pokazać podszewkę zmian cywilizacyjnych, a nawet poznać historię.

Aby już żaden poseł nie sytuował Powstania Warszawskiego w 1989 roku, każdy rozróżniał szyitów od sunnitów i umiał czytać statystyki.

4.     Racjonalniejsze wydatkowanie środków na kluby poselskie. Środki te winny być wykorzystywane na podniesienie jakości polskiego prawa. Przykładowo dla 197 posłów przewidzianych jest około 3 mln 400 tys. złotych rocznie na funkcjonowanie klubu poselskiego.

TRZEBA ZMIENIĆ FUNKCJONOWANIE SEJMU

[1] Badanie CBOS  z sierpnia 2015

Powiązane tematy