Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Chadecy, największa grupa w PE, zaproponują poprawkę do stanowiska PE ws. dyrektywy tytoniowej, polegającą na wprowadzeniu dodatkowego 5-letniego okresu przejściowego na wprowadzenie zakazu mentoli oraz zniesieniu zakazu dla slimów – mówi Bogusław Sonik .

Takie poprawki oznaczają w praktyce złagodzenie dyrektywy tytoniowej proponowanej przez Komisję Europejską i stanowiska komisji ENVI, które przewidywały zakaz sprzedaży w UE papierosów typu slim i mentoli. Jednak, żeby poprawki przeszły i stały się stanowiskiem negocjacyjnym, PE musiałyby uzyskać wystarczające poparcie wśród europosłów innych frakcji. Zdaniem Sonika większe szanse na poparcie ma poprawka dotycząca mentoli. Głosowanie ma się odbyć we wtorek w Strasburgu.

 Bogusław Sonik wyjaśnił, że w propozycji kompromisowej PE, znajduje się apel do KE o stworzenie listy substancji, które mogłyby być dodawane do papierosów, wśród nich zapewne nie będzie mentolu.

 – Jest to apel do Komisji Europejskiej, żeby w ciągu trzech lat przygotowała na podstawie wyników badań taką propozycję. Generalnie chodzi o to, żeby wyeliminować te dodatki, które uatrakcyjniają papierosy  i te, które są szkodliwe- powiedział. Ale – jak zaznaczył – chadecy proponują przedłużenie okresu przejściowego w wejściu w życie zakazu mentoli o 5 lat.

 – Co do mentolu, my jako grupa proponujemy poprawkę, żeby oprócz tych trzech lat, które są przewidziane na stworzenie tej listy, dodać jeszcze 5-letni okres przejściowy dla mentolu, czyli 8 lat trwałaby derogacja  dla mentolu – poinformował Sonik.

  – Ponadto lipcowe stanowisko komisji ds. zdrowia przewidywało, że papierosy elektroniczne mogłyby być sprzedawane tylko w aptekach jako produkty medyczne. Także i to obostrzenie chcą złagodzić chadecy. „Co do elektronicznych papierosów, to przyjęto takie rozwiązanie, że owszem, one powinny być przebadane tak jak środki farmakologiczne (…), ale już po badaniu farmakologicznym powinny być traktowane jak wyroby tytoniowe i w związku z tym nie powinny być sprzedawane tylko w aptekach – wyjaśnił Sonik.

Poseł podkreślił również, że chadecy opowiadają się też za wykreśleniem „definicji centymetrowej papierosów” z dyrektywy tytoniowej, czyli w skrócie – za usunięciem zakazu slimów (cienkich papierosów). Europosłowie będą też głosować nad wielkością ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach papierosów. Zamiast 75 proc. proponowanych przez KE, ze strony chadeków pojawiają się propozycje 50 i 65 proc.