31 lipca 2004, 22:00

Salaobradpe

W ostatnich dniach lipca został przekazany pod obrady Parlamentu Europejskiego projekt budżetu UE. Parlament Europejski wraz z Radą Europejską stanowią dwa organy władzy budżetowej – dzielą między siebie władzę budżetową, podobnie jak władzę ustawodawczą.

Postanowienia Parlamentu są przygotowywane przez jego komisję budżetową we współpracy z innymi komisjami parlamentarnymi. Sprawując władzę budżetową, Parlament określa swoje priorytety polityczne. W grudniu ustala budżet na następny rok, który wchodzi w życie po jego podpisaniu przez Przewodniczącego Palamentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *