Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Euro5_european%20union%202012%20pe-ep

Parlament Europejski Strasburg

6. lipca 2012

W środę eurodeputowani udzielili swoim przedstawicielom upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi ws. unijnego unijnego budżetu na 2013 rok. Wiadomo, że PE będzie wzywał raczej do zwiększania puli budżetu niż dokonywania, jak sięwyraził, „sztucznych” cięć. Parlamentarzyści podkreślili także konieczność wspierania w budżecie 2013 strategii wzrostu i zatrudnienia oraz nalegali na ustanowienie jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

Parlament dał instrukcje swojej drużynie negocjatorów, prowadzonej przez Giovanniego La Via, aby pilnowali środków przeznaczonych w budżecie na wzrost i zatrudnienie oraz inne obszary, w których budżet UE może być źródłem wartości dodanej, mając na uwadze, że budżet może zostać zredukowany w sektorach, w których występująnieuzasadnione opóźnienia czy niski poziom wchłaniania środków. Posłowie uważają, że w obliczu cięć oszczędnościowych, należy przyjąć odpowiedzialną postawę i podjąć natychmiastowe i konkretne kroki ku ustanowieniu jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, negocjacje budżetowe zdominowane były przez spory, jak obliczać poziom płatności w budżecie. Deputowani wzywają, aby podczas obecnej rundy negocjacyjnej, państwa, które wciąż mają wątpliwości dotyczące obliczeń Komisji Europejskiej, wyjaśniły je tak szybko jak to możliwe, w celu uniknięcia zablokowania porozumienia, jak to miało miejsce w roku ubiegłym.

Trójstronne rozmowy o budżecie pomiędzy Komisją, Radą oraz Parlamentem rozpoczną się 9 lipca, a po nich odbędzie sięgłosowanie Rady zaplanowane na 26 lipca. Posłowie z Komisji Budżetowej zagłosują na początku października, a cały Parlament 23 października. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w pierwszym czytaniu, rozmowy koncyliacyjne Parlamentu i Rady będątrwały od 24 października do 13 listopada, z zamiarem przyjęcia ostatecznego budżetu podczas sesji plenarnej 19-22 listopada.

Proponowany budżet na rok 2013 wynosi 151 miliardów euro na pokrycie zobowiązań (tj. +2% w stosunku do budżetu na rok 2012) oraz 138 miliardów euro środków na płatności (tj. +6, 8% w stosunku do budżetu na rok 2012).