Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 czerwca 2012, 14:45

ROPA. Komisja Europejska zamierza nadać status „priorytetowego projektu o znaczeniu europejskim” budowie „Euroazjatyckiego korytarza transportu ropy naftowej” (EAOTC). Jego częścią jest rurociąg Odessa – Brody – Płock.

W końcu jest szansa na ułożenie rur na odcinku Brody-Adamowo. Tym ropociągiem do Polski trafiałaby ropa z rejonu Morza Kaspijskiego. Cały zaś Euroazjatycki korytarz biegłby przez Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne, Ukrainę, Polskę. Ropa byłaby nim dostarczana również na Słowację, do Czech, Niemiec, krajów skandynawskich oraz nadbałtyckich.

Czytaj więcej:

Źródło: Dziennik Polski, 26. czerwca 2012

Załączniki