Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

19 października 2011, 22:00

1319114291

Dzisiaj w Brukseli przyjęty został raport parlamentarnej Komisji rolnictwa i rozwoju wsi wzywający Unię Europejską i rządy państw członkowskich do zwiększenia wysiłków i nakładów na rzecz ochrony pszczół.

Zwiększona śmiertelność tych owadów zagraża nie tylko produkcji żywności, ale również stabilności środowiska naturalnego. Szacuje się, że 76% produkcji żywności w Europie zależy od zapylania przez pszczoły.

Problem gwałtownego zmniejszania się populacji owadów zapylających i skutki tego zjawiska dla rolnictwa były już przedmiotem debat w Parlamencie Europejskim m.in. w czerwcu br. W czasie konferencji „Pollinators & Agriculture in Europe” Poseł Bogusław Sonik poprowadził panel zatytułowany „Pszczoły miodowe w kontekście zrównoważonego rolnictwa”. W trakcie tego spotkania zaprezentowany został raport analizujący trendy zmian w populacjach owadów zapylających.

(Źródło: Puls Biznesu)