Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

24 października 2004, 22:00

W trakcie obrad w Lille (22-24 października 2004) wybrano skład Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Stolic i Miesięcy Kultury. Polskim przedstawicielem został Bogusław Sonik – poseł do Parlamentu Europejskiego. Funkcję tą sprawował będzie już drugą kadencję. Obecnie Stowarzyszenie ECCM kończy przygotowania do retrospektywnej wystawy prezentującej historię programu Europejskie Stolic i Miesięcy Kultury.

W trakcie jej realizacji zostanie zaprezentowany także Festiwal Kraków 2000 – Europejskie Miasto Kultury. Wystawę po raz pierwszy zobaczymy w Patras – Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2006.

W pracach ECCM, które za cel stawia sobie wymianę doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów międzynarodowych, biorą udział zarówno przedstawiciele państw UE, jak również reprezentanci Stolic Kultury spoza UE – między innymi ze świata arabskiego czy Ameryki.