Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12 czerwca 2004, 22:00

Parlament_europejski_strasburg1

13 czerwca Bogusław Sonik został wybrany na Posła do Parlamentu Europejskiego. Głosowało na niego 20 790 osób, co dało mu siódmy wynik wyborczy w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie.

Podczas pierwszych obrad parlamentarnych w Strasbourgu, które odbyły się pod koniec lipca, został wybrany na członka dwóch komisji „Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W parlamencie zajmować się będzie także sprawami dotyczącymi rozwoju regionalnego oraz kultury. Jako członek Platformy Obywatelskiej należy do parlamentarnej frakcji – Europejska Partia Ludowa—Europejscy Demokraci.