Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

17 października 2011, 22:00

Michał Kolanko: Panie Pośle, jakie są Pana obserwacje i wnioski, jeśli chodzi o to co trzeba robić, by w Parlamencie Europejskim osiągnąć realne wyniki?

Bogusław Sonik: Trzeba pamiętać że Parlament Europejski jest parlamentem bardzo specyficznym. Zakres obowiązków Parlamentu wymaga od posłów merytorycznej wiedzy , często technicznej, dotyczącej spraw o których na co dzień się nie mówi. I to jest pierwsza rzecz. Trzeba tę wiedzę mieć, albo ją zdobywać. Ja akurat wybrałem Komisję – już po raz drugi – Ochrony Środowiska , Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, między innymi dlatego że jest to komisja legislacyjna, która współtworzy prawo wpływające później na życie obywateli Unii. W takim przypadku ta wiedza jest szczególnie istotna, pozyskana np. w czasie współpracy z krajowymi ekspertami. Tak robiłem w czasie pracy nad wieloma aktami prawnymi np. REACH i to przynosiło efekty. Podsumowując, trzeba wiedzieć czego
się chce osiągnąć i się specjalizować.

Czytaj wywiad z Bogusławem Sonikiem:

Źródło: wPolityce.pl, 18. październik 2011