Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

7 października 2009, 22:00

W dniu 7 października w Przedstawicielstwie Małopolski w Brukseli odbyło się spotkanie wicemarszałka Leszka Zegzdy oraz radnych Województwa Małopolskiego z europosłami z Małopolski Bogusławem Sonikiem i Różą Thun. Podstawowym punktem, który był przedmiotem spotkania, była inicjatywa utworzenia w Krakowie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Marszałek Leszek Zegzda poparł inicjatywę wysuniętą przez posła Bogusława Sonika jeszcze w poprzedniej kadencji. Stosowny list w imieniu Zarządu Województwa, w którym wyrażona jest wola wsparcia tego przedsięwzięcia, został złożony na ręce Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

Po raz pierwszy sprawa ta stanęła na obradach prezydium PE w 2006 r. Wówczas zapadła decyzja, że takie biuro może powstać, ale do jego utworzenia należy poczekać z umocnieniem się biura warszawskiego.

Idea powołania do życia krakowskiego biura jest zgodnie wspierana przez obydwoje posłów do PE z Małopolski, Bogusława Sonika i Różę Thun.