Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

30 maja 2012, 11:30

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu Europejskiego poświęconego tematowi gazu łupkowego i przedstawionego na forum PE raportu o środowiskowych aspektach wydobywania gazu ze źródeł niekonwencjonalnych.

25. kwietnia na forum Komisji Ochrony Środowiska Bogusław Sonik przedstawił raport, w którym dowodzi, że w całym procesie eksploatacji najistotniejsze jest zastosowanie najwyższych standardów, zasad ostrożności i stałego monitoringu oraz prowadzenie ciągle nowych badań.

Kwietniowa debata była pierwszą okazją do wymiany opinii na temat gazu łupkowego pomiędzy różnymi grupami politycznymi. Zaprezentowane stanowiska wskazują na duże rozbieżności w podejściu do tej tematyki i w ocenie korzyści, jakie Europa miałaby odnieść z wykorzystania potencjału złóż gazu niekonwencjonalnego. Teraz posłowie z Komisji Ochrony Środowiska mają czas na składanie poprawek do raportu, które staną się następnie podstawą do budowania kompromisowych zapisów i zadecydują o ostatecznym kształcie opracowania. Zapowiadają się więc intensywne miesiące negocjacji.

Temat gazu łupkowego podejmowany jest również przez inne instytucje unijne i międzynarodowe. Równolegle do raportu ENVI powstał projekt Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, oceniający przemysłowe i energetyczne aspekty gazu łupkowego – raport ten mówi głównie o szansach, jakie niesie nowy gaz na rynku europejskim i jaką rolę może odegrać dla rozwoju rynku energii oraz obniżania emisji CO2. Z kolei wczoraj, 29. maja na konferencji w Londynie opublikowany został raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej pt. „Złote zasady na złoty wiek gazu”, w którym znalazły się zalecenia dla wydobycia gazu łupkowego. Dzień później jego autor, dr Fatih Birol prezentuje dokument w Parlamencie Europejskim. Poza tym swoje opracowania na temat różnych aspektów eksploatacji gazu ze źródeł niekonwencjonalnych podejmują Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej oraz inne europejskie agencje i centra badawcze.

Konkluzje raportu, relację z debaty w PE oraz podsumowanie dotychczasowych prac nad gazem łupkowym znajdziecie Państwo w bieżącym wydaniu Biuletynu Europejskiego. W numerze również stałe, dobrze znane rubryki Bruksela On-line, podsumowanie Spotkań Europejskich oraz zapowiedzi wydarzeń z Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją dostępną na www.boguslawsonik.pl.