Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na minisesji plenarnej w PE w Brukseli

12. października 2011

Bogusław Sonik (PPE ):

Pani Przewodnicząca!

Niedopuszczalnym jest, aby kraj pretendujący w przyszłości do członkostwa w Unii Europejskiej, obierający proeuropejski kierunek swojego dalszego rozwoju, nie spełniał podstawowych norm demokratycznego państwa prawa.

Komitet Helsiński niejednokrotnie zresztą bił na alarm w sprawie łamania europejskiej konwencji praw człowieka, której Ukraina, jako członek Rady Europy, powinna bezwzględnie przestrzegać. Nieprzejrzystość ukraińskiego prawa doprowadziła bez wątpienia do politycznego wyroku wobec pani Julii Tymoszenko. Rzuca to cień na dalszy proces stowarzyszeniowy Ukrainy z Unią Europejską. Jeżeli Ukraina nie zmieni swojej mało wiarygodnej polityki, dalsze rozmowy stoją pod znakiem zapytania, o co już apeluje wielu zaniepokojonych tymi wydarzeniami przedstawicieli Unii Europejskiej, a także tej Izby.

Przypomnę rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 roku, która w punkcie A mówi, że Unia Europejska sprzyja stabilnej i demokratycznej Ukrainie, która przestrzega zasad praworządności, ochrony mniejszości oraz praw człowieka, a także gwarantuje prawa podstawowe, mając na uwadze rzetelne, bezstronne i niezależne procesy prawne. Są to niezbędne warunki dalszego rozwoju stosunków między Unią Europejską a Ukrainą.