Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

15. września 2011

Bogusław Sonik (PPE ):

Panie Przewodniczący!

Aleksander Białacki jest jednym z najbardziej znanych działaczy wśród białoruskich obrońców praw człowieka. Bulwersujący jest fakt jego aresztowania, ale bulwersujący jest też fakt, że zostały do tego celu wykorzystane legalne międzynarodowe procedury prawne.

Sytuacja ta jest przestrogą dla państw Unii i pokazuje, jak ostrożnie trzeba obchodzić się przekazywaniem informacji w ramach mechanizmu pomocy prawnej. Pomoc w śledztwie w sprawach karnych jest uznaną praktyką międzynarodową, na której opiera się współpraca organów policyjnych wszystkich krajów świata. Jednak współpraca ta nie może być wykorzystywana i nie należy jej celowo nadużywać.

Unia Europejska powinna stanowczo przeciwstawiać się manipulowaniu legalnymi procedurami prawnymi do uzyskania informacji w celu prowadzenia prześladowań politycznych, co miało miejsce w przypadku aresztowania Białackiego. Jak mówił mój przedmówca poseł Lisek, prokuratorzy, którzy dopuścili się tego czynu zostali ukarani przez Prokuratora Generalnego Polski. Unia Europejska musi wyegzekwować od władz Białorusi zapewnienie poszanowania zasad demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności.