Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Tania, szybka i sprawiedliwa mediacja kończąca spór z internetowym sprzedawcą zamiast przedłużającego się postępowania sądowego? Brzmi wspaniale, a co więcej od wczoraj już  – realistycznie. Podczas wczorajszej sesji plenarnej posłowie przegłosowali  bowiem nowe zasady dotyczące alternatywnych (ADR) i  internetowych (ODR) metod rozwiązywania sporów konsumenckich.

Nowa dyrektywa (ADR)  ustanowi odpowiednie organy, odpowiedzialne za alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich we wszystkich sektorach handlu i zapewni bezstronność mediatorów. Posłowie zdecydowali, że usługi związane z ADR będą nieodpłatne lub poddane jedynie symbolicznej opłacie. Spory powinny być natomiast rozstrzygane w ciągu 90 dni.

Osobne rozporządzenie o internetowym systemie rozstrzygania sporów (ODR) ma ułatwić  natomiast rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów on – line. ODR upoważnia Komisję Europejską do stworzenia platformy internetowej dostępnej we wszystkich językach UE, do której  kupujący będą mieli dostęp przez portal „Twoja Europa”.

Przy pomocy platformy ODR, nabywcy będą mogli odnaleźć najwłaściwszą dla siebie metodę alternatywnego rozstrzygania sporów. Całe postępowanie będzie można przeprowadzić przez Internet, a dane osobowe klientów będą podlegać ochronie. Dodajmy również, że z platformy ODR będzie mógł skorzystać każdy kupujący przez Internet, niezależnie od kraju, w którym sprzedawca ma siedzibę.