Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski po trzech latach negocjacji zakończył prace nad zharmonizowanymi ramami prawnymi gwarancji depozytów. System gwarantowania depozytów istnieje w Unii od 1994 r., ostatnia dyrektywa jest z 2003 r. i wprowadziła poziom gwarancji w wysokości 100 tys. Euro.

– Przyjęta dzisiaj dyrektywa dodatkowo poprawia bezpieczeństwo klientów banków. Poziom gwarancji w wysokości 100 tys. euro pozostaje co prawda niezmieniony, ale znacząco usprawniliśmy proces wypłaty tych środków. Termin wypłaty środków gwarantowanych do 2024 r. zostanie zredukowany z obecnych 20 dni do 7 dni i co najmniej 70% wypłaty będzie musiała być w gotówce, reszta może mieć formę odroczonej o rok płatności. – komentuje poseł Sławomir Nitras.

– Dyrektywa wprowadza też lepiej sprecyzowane wymogi w zakresie finansowania funduszy gwarancji – dzisiaj w wielu krajach UE nie ma funduszy finansowanych ex-ante, a gwarancje depozytów wypłaca się z opłat nakładanych na banki po zajściu zdarzenia kryzysowego. Krajowe systemy gwarancji depozytów mają w ciągu 10 lat zgromadzić fundusze w wysokości 0,8% sumy depozytów gwarantowanych. Polska jest w Unii pod tym względem prymusem, środki zgromadzone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wynoszą obecnie ok. 2% wartości depozytów w bankach. – dodaje poseł Sławomir Nitras.