Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

21. września 2010

Bogusław Sonik, autor projektu opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności:

Obywatele Europy oczekują od Unii Europejskiej przedsięwzięć i decyzji, które w sposób widoczny i konkretny wyrażać będą naszą wolę wspólnego zarządzania infrastrukturą ponadnarodową. To rozporządzenie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Dotyczy to w szczególności komunikacji, czyli możliwości szybkiego przemieszczania się w dowolne miejsce w Europie (szybkie koleje, połączenia drogowe i lotnicze), a także bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa w dziedzinie energii.

Od kilku lat postulowaliśmy w tym Parlamencie, by dostawy energii były traktowane jako strategicznie polityczny temat. Europa nie może być zależna od jednego dostawcy, a tak jest w przypadku Europy Środkowej i Wschodniej, która gros swych dostaw czerpie z Rosji. Gazprom niejednokrotnie już dał wyraz, iż traktuje gaz jako broń strategiczną dla zwiększenia politycznego wpływu Moskwy, utrudniając dostawy błękitnego paliwa.

My, jako Polacy, polscy europosłowie, zwracaliśmy uwagę na egoistyczny charakter gazociągu północnego, inwestycji podjętej bez konsultacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzisiejsze rozporządzenie o solidarności gazowej to wyraz świadomości europejskiej, że tylko razem możemy zbudować skuteczny solidarnościowy system zaopatrzenia i dystrybucji gazu.

System, który żadnego kraju pozbawionego gazu nie pozostawi samemu sobie. Do tego, by zrealizować postanowienia tego rozporządzenia, potrzeba jednak woli politycznej rządów, a także wysiłku finansowego Unii Europejskiej.