Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

7 września 2010, 22:00

„Bernanos o Polsce
Bogusław Sonik

Georges Bernanos (1888 – 1948), pisarz, publicysta katolicki. Niezależny od intelektualnych mód i nowinek, zawsze wierny wartościom chrześcijańskim, czemu dawał wyraz w swojej twórczości.Napisał wiele książek, które przyniosły mu rozgłos. Bronił w nich zawsze prawa ludzi do wolności wbrew wszelkim starym i nowym formom niewolnictwa, jak sam to określił. Nie znosił przeciętności i zakłamania, gromił katolików „letnich” i nijakich. Ale Bernanos był także człowiekiem polityki, bystrym obserwatorem wielkich wydarzeń i uczestnikiem dyskusji politycznych. Nienawidził duchowego i intelektualnego lenistwa, a może jeszcze bardziej intelektualnego oportunizmu; tego portunizmu, który pozwala nie zauważać faktów w imię wyimaginowanego „dobra”, w imię ideologii, partii, przyszłości… Bernanos, wbrew zaślepieniu przeważającej części intelektualistów i dyplomatów Zachodu, przewidział tragedię Polski po II wojnie światowej. Nie mogąc przeciwdziałać ustaleniom powziętym przez wielkich polityków, starał się uczulić tak przychylną wówczas Sowietom opinię światową na krzywdę Polski…”

Źródło: Dziennik Polski, 8 września 2010