Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 stycznia 2008, 23:00

„Zakończenie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Kielce jest planowane na rok 2011, natomiast na odcinku Lubień-Rabka na rok 2010” – poinformował Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk w odpowiedzi na apel posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika. W liście z dnia 3 grudnia 2007 r. poseł Sonik wyraził zaniepokojenie pojawiającymi się w mediach informacjami jakoby finansowanie budowy trasy ekspresowej S7 Kielce-Kraków było zagrożone oraz zaapelował o modernizację drogi ekspresowej Lubień-Rabka. Odpowiadając na apel posła Sonika minister Grabarczyk zaznaczył, że obie postulowane przez posła Sonika inwestycje są traktowane priorytetowo w związku z organizacją Euro 2012.