Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

30 maja 2012, 12:45

Szanowni Państwo,

w związku z wypowiedzią Prezydenta USA Baracka Obamy nt.  polskich obozów koncentracyjnych  chciałbym wyrazić swoją opinię i przypomnieć, że po długiej i kontrowersyjnej debacie dnia 27 stycznia 2005 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie pamięci o Holocauście, antysemityzmie i rasizmie  w 60. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. W rezolucji tej, w punkcie A, został umieszczony zapis, o który toczył się niezmiernie trudny i długi bój. Chodzi o stwierdzenie „obóz Niemiec nazistowskich„, wyraźnie podkreślające i uwidaczniające, że nie ma i nie było „polskich obozów koncentracyjnych„.

Skąd ten pomysł?

W związku z powtarzającymi się publikacjami prasowymi używającymi w odniesieniu do Auschwitz określenia „polski obóz koncentracyjny” – czego jednym z przykładów był tekst w „Corriere della Sera” opublikowanym w 2005 roku, przenosi ciężar sprawy na kwestię odpowiedzialności Polaków,  nie mogłem pozostać obojętny.Poproszono mnie, abym negocjował treść tej rezolucji z innymi ugrupowaniami politycznymi. W moim projekcie znalazło się sformułowanie „60 lat temu, 27 stycznia 1945 roku został wyzwolony największy hitlerowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, zbudowany w maju 1940 roku przez Niemców na przedmieściach Oświęcimia.

Rezolucja w sprawie KL Auschwitz rozbudziła wiele emocji wśród przedstawicieli grup parlamentarnych, a jej kształt był do ostatniej chwili dyskutowany.

W trakcie negocjacji reprezentanci socjaldemokratów, liberałów i zielonych sprzeciwili się jakiejkolwiek wzmiance na temat faktu, że obóz Auschwitz-Birkenau był dziełem III Rzeszy Niemieckiej. Użycie w rezolucji słowa „Niemcy” okazało się nie do zaakceptowania. Nie zaakceptowano też określenia „nazistowskie Niemcy”. Posłanka Sarah Ludford zażądała, by Parlament Europejski określił zbrodniarzy odpowiedzialnych za śmierć milionów ludzi jedynym tylko słowem: „naziści”. Mocnego poparcia udzielił jej szef socjalistów niemieckich Martin Schulz podtrzymując, iż w rezolucji nie może się znaleźć sformułowanie „Niemcy”, nawet opatrzone przymiotnikiem „nazistowskie”. Reprezentant niemieckich Zielonych Daniel Cohn-Bendit mówi o polskim antysemityzmie, socjalistka Martine Roure – o „odpowiedzialności niektórych Polaków”.

Zmiana jaka nastąpiła podczas debaty w stanowisku socjalistów to przełom w pracach nad rezolucją. Niespodziewanie w swoim wystąpieniu na forum parlamentarnym  wezwałem Martina Schulza, ówczesnego Przewodniczącego Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim do przyjęcia zapisu w rezolucji Parlamentu Europejskiego określającego Auschwitz-Birkenau obozem niemieckich nazistów. Poseł Martin Schulz dotychczasowy zdecydowany przeciwnik wprowadzenia takiego zapisu postanowił zmienić stanowisko – zarówno swoje jak i całej Grupy Socjalistycznej w PE – wyrażając zgodę na przyjęcie zapisu obóz śmierci nazistowskich Niemiec. Dzięki zdecydowanemu sprzeciwowi polskich europosłów, akcji mediów polskich oraz reakcji światowej opinii publicznej w sprawie rezolucji nastąpił przełom –  w rezolucji umieszczono zapis „obóz Niemiec nazistowskich„. Musimy wiedzieć, że brak precyzyjnego wskazania winnych, połączony z faktem, iż Auschwitz znajduje się w Polsce, nieuchronnie prowadzi do błędnego wyobrażenia o istnieniu „polskiego obozu koncentracyjnego”.

W dzienniku „Le Monde” w styczniu 2005 roku  ukazał się artykuł, który w sposób charakterystyczny relacjonuje przebieg debaty nad rezolucją PE upamiętniającą 60. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.
W związku z tym szybko zareagowałem, wysyłając do mediów informację przedstawiająca moje stanowisko wobec przygotowywanego tekstu rezolucji. (w załączeniu tłumaczenie tekstu artykułu).Brak precyzyjnego wskazania winnych, połączony z faktem, iż Auschwitz znajduje się w Polsce, nieuchronnie prowadzi do błędnego wyobrażenia o istnieniu „polskiego obozu koncentracyjnego”. Uważałem i uważam, że należy na każdym kroku przypominać do czego prowadzi nienawiść, antysemityzm, rasizm i ksenofobia. Tragicznej historii nie możemy zmienić: niech więc będzie przestrogą dla świata.


Dlatego powinniśmy potępić wszystkie kłamstwa i zaprzeczenia, które próbują bagatelizować znaczenie ludobójstwa popełnionego na narodzie żydowskim, jak też na tysiącach Polaków, Romów, Rosjan i przedstawicieli innych narodowości, zarówno w Auschwitz-Birkenau, jak i w innych obozach.

Z poważaniem

Bogusław Sonik