Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

19 listopada 2012, 18:30

W najbliższy wtorek, 20. listopada, na sesji plenarnej w Strasburgu, odbędzie się debata nad raportem autorstwa Bogusława Sonika, ws. wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko naturalne, którego głosowanie odbędzie się w środę21. listopada. Jeszcze dzień przed nim spodziewamy się jednak zaciętej dyskusji na forum plenarnym – grupa przeciwników gazu łupkowego, głównie z Frakcji Zielonych i Liberałów, na nowo uaktywniła się przed samym glosowaniem, składając poprawkę dot. wprowadzenia moratorium (zakazanie stosowania metody szczelinowania hydraulicznego). Sonik będzie starał się nie dopuścić do przeforsowania tak skrajnego stanowiska.

W swoim raporcie Sonik postuluje aby w gestii państw członkowskich pozostawić decyzję o tym, czy wydobywać gaz ze złóż niekonwencjonalnych. – Za najważniejsze przesłanie raportu uważam wchodzące w pakiet kompromisowy – podejście ostrożnościowe – ale dające łupkom szansę, szansę na komercyjną opłacalność. Europy nie stać na niewykorzystywanie własnych zasobów, które nie tylko mogą przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia od dostaw zewnętrznych, ale wpisać się również w politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Gaz łupkowy może być bezpiecznie wydobywany z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – podsumowuje Sonik.

Główne postulaty, które podnosi Sonik, to również stworzenie europejskiego katalogu najlepszych dostępnych praktyk technologicznych, prowadzenie stałego monitoringu i kontroli procesu wydobycia, minimalizacja ryzyka, odpowiedzialność przemysłu za wyrządzone szkody – „zasada zanieczyszczający płaci”, pełna transparentności działań – obowiązek deklarowania składu i stężenia składu chemicznego płynów hydraulicznych, minimalizacja użycia toksycznych substancji.

Przypomnijmy, że19. września Sonik uzyskał większość w Komisji ENVI dla raportu ws. wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego na środowisko. Nie wprowadzono wtedy moratorium na wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych, a także stosowania technologii szczelinowania hydraulicznego, choć jeszcze kilka miesięcy temu zaczynaliśmy debatę od bardzo skrajnych stanowisk, które wnioskowały wprowadzenie całkowitego zakazu eksploatacji „łupków” w całej Europie. Sonik od początku starał się oprzeć dyskusję na rzeczowych argumentach i studzić emocje, co przyniosło wymierny efekt. Jak wielokrotnie podkreślał – „gaz łupkowy jest szansą dla Polski, a odpowiedni poziom naszej świadomości pozwoli nam jego potencjał wykorzystać, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.” Zachęcał do tego, aby to nowe źródło energii potraktować rozważnie.