Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 września 2009, 22:00

1253176770

W tajnym głosowaniu, stosunkiem głosów 382 za, 219 przeciw, przy 117 głosach wstrzymujących się, Parlament Europejski zatwierdził wybór José Manuela Barroso na przewodniczącego Komisji Europejskiej.
W swoim wystąpieniu Barroso, który już drugą kadencję pełnić będzie funkcję przewodniczącego, zapowiedział walkę z dumpingiem socjalnym, działania na rzecz zmniejszania różnic w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet oraz „podejście oparte na zasadzie solidarności” jeśli chodzi o budżet.