Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

6. września 2007

Panie Przewodniczący!
Sytuacja w Bangladeszu jest niepokojąca, są wszakże podejmowane kroki na rzecz przeprowadzenia wyborów w wyznaczonym terminie. Istnieje jednak obawa, że wydany w lipcu w 2007 r przez Komisję Wyborczą plan działania nie zostanie zrealizowany na czas. Przypomnijmy, iż misja obserwacyjna Unii Europejskiej skończyła się 22 stycznia, wtedy też ONZ wycofała swoje wsparcie.

Nie możemy zostawić Bangladeszu w takim momencie, musimy wysłać obserwatorów wyposażonych w szerokie kompetencje. Ponadto obserwatorzy powinni spełniać rolę kontrolną dla przeprowadzonych procesów karnych i zatrzymań zwykłych obywateli. Do szczególnie ważnych należy wywarcie presji na władze celem uwolnienia studentów zatrzymanych podczas protestów 28 sierpnia 2007 r. Nasza reakcja powinna być natychmiastowa i zawierać kompleksową pomoc. W innym wypadku nie będziemy mogli liczyć na terminowe przeprowadzenie wyborów.