Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Poseł Sonik podsumowuje obecny tydzień prac PE oraz odnosi się do dramatycznej sytuacji jaka ma obecnie miejsce na Ukrainie. Posłowie zgromadzeni na sesji plenarnej w Strasburgu podjęli ostateczną decyzję odnośnie kwestii handlu emisjami CO2 oraz tzw. raportu Estreli w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie.

http://www.youtube.com/watch?v=2_1dLEJJPmg&feature=youtube_gdata_player