Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12. listopada w Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie Human Rights Without Frontiers (HRWF) na temat praw mniejszości religijnych w Azerbejdżanie.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna przedstawiająca mniejszości religijne na terenie Azerbejdżanu. Według dyrektora HRWF Azerbejdżan jest przykładem państwa, w którym istnieje wyraźny podział państwa i religii, zaś zdecydowana większość Islamska nie wpływa negatywnie na traktowanie innych grup religijnych, w tym żydów. Elshad Iskandarov, Azerbejdżański minister ds. religii, wskazał, że Azerbejdżan może być dla krajów „Arabskiej wiosny” przykładem do naśladowania.

Ze strony Parlamentu Europejskiego zaangażowała się dwójka posłów z Europejskiej Partii Ludowej, grupy Posła Bogusława Sonika: Inese Vaidere z Łotwy, oraz László Surján z Węgier.