Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

18 stycznia 2008, 23:00

„Apelują do krakowskiej prokuratury 

O wstrzymanie postępowania krakowskiej prokuratury, która bada, czy książka
Jana Tomasza Grossa pt. „Strach” może być pomówieniem narodu polskiego zwrócili się wczoraj członkowie Komitetu Helsińskiego. „Nie zamierzamy pozostać obojętni wobec sięgania przez organy prokuratorskie do przepisów, które budzą poważne wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją i fundamentalnymi międzynarodowymi standardami ochrony wolności słowa. Tym bardziej, że omawiany przepis został zaskarżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego i obecnie oczekuje na rozpatrzenie” – napisali członkowie Komitetu Helsińskiego…”

Źródło: Dziennik Polski, 19 stycznia 2008