Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 października 2008, 22:00

Poseł Bogusław Sonik wystąpił do Marszałka Sejmu z prośbą o przedłużenie terminu obowiązywania ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Termin obowiązywania ustawy upływa w dniu 18 listopada br. Przedłużenie terminu pozwoli większej ilości osób na złożenie wniosków o odszkodowanie za internowanie i aresztowanie.