Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

25 lipca 2006, 22:00

W związku z wciąż trwającymi działaniami zbrojnymi w Libanie i Izraelu Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik wystosował pismo do Caritas Polska oraz do Polskiej Akcji Humanitarnej dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie. W obydwu dokumentach Poseł podkreślił kwestię wzrastającej liczby ofiar wśród ludności cywilnej, które giną w skutek konfliktu izraelsko – libańskiego.

Sytuacja jest dramatyczna, dlatego zaapelował o jak najszybszą reakcję ze strony polskich organizacji, zajmujących się pomocą niewinnym ludziom oraz o „nieustawanie w wysiłkach zmierzających do ochrony bezpieczeństwa ludności cywilnej i zapewnienia im schronienia, opieki medycznej i żywności”. Obecna sytuacja wymaga natychmiastowych rozwiązań nie tylko politycznych, ale także socjalnych.

Poseł zwraca się z uprzejmą prośbą i kieruje swój apel także do dziennikarzy, którzy w znaczący sposób mogą pozytywnie przyczynić się do poprawy sytuacji, nagłaśniając potrzebę udzielenia wsparcia materialnego wszystkim pokrzywdzonym w wyniku wojny ludziom.