Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

30 listopada 2011, 23:00

1322741507

Niech Herman Van Romuy, Przewodniczący Rady UE, wygłosi orędzie do obywateli Europy o stanie UE i propozycji wyjścia z kryzysu – powiedział wczoraj Bogusław Sonik na sesji plenarnej w Brukseli, podczas debaty poświęconej przygotowaniu do unijnego szczytu 8-9 grudnia.

Chciałbym zabrać głos w imieniu moich i naszych wyborców, którzy od co najmniej dwóch lat czują się zagubieni, zaniepokojeni sygnałami płynącymi z kolejnych szczytów w Brukseli. Są to w większości obywatele wierzący w projekt europejski i życzący mu jak najlepiej. Naszym obowiązkiem jest dzisiaj przedstawić im wiarygodny sposób na wyjście z sytuacji kryzysowej. Potrzebna jest prawda. Trzeba powiedzieć im prawdę, trzeba komunikować się z obywatelami, ze społeczeństwem obywatelskim. Dlatego wyposażyliśmy się po Traktacie Lizbońskim w takie instrumenty jak Wysoki Komisarz ds. Zagranicznych, jak Przewodniczący Rady Europejskiej, by głos UE był słyszalny, by były osoby, z którymi można kojarzyć idee zjednoczonej Europy.

Dlatego apeluje z tego miejsca, aby Przewodniczący Rady Europejskiej Pan Van Rompuy wykorzystał tą sytuację i zwrócił się z uroczystym orędziem, z uroczystym exposé do obywateli Europy, transmitowanym przez wszystkie telewizje krajów członkowskich w tym samym momencie. Przejdźmy na następny etap komunikowania, obywatele potrzebują wymiany opinii, oczekują jednoznacznej opinii płynącej z Brukseli. Proszę pana ministra Dowgielewicza, reprezentującego polską prezydencję, aby przekazał tą prośbę przewodniczącemu Van Rompuyowi  zaapelował Bogusław Sonik (PO).